optyka fourierowska
 
Encyklopedia PWN
optyka fourierowska,
dział optyki zajmujący się przetwarzaniem sygnałów opt. w dziedzinie częst. przestrzennych;
zasady o.f. wynikają bezpośrednio ze skalarnej teorii dyfrakcji, a pojęcia o.f. dają się wyjaśnić za pomocą optyki falowej. Podstawą jest dwuwymiarowe przekształcenie Fouriera sygnału opt. (tj. fali świetlnej zmodulowanej przez sygnał informacyjny); w wyniku przekształcenia otrzymuje się rozkład sygnału opt. na składowe fale płaskie rozchodzące się pod różnymi kątami — jest to tzw. widmo częst. przestrzennych, zw. również widmem fourierowskim sygnału opt.; częst. przestrzenna jest to pojedyncza fala płaska rozchodząca się pod danym kątem — zbiór tych fal tworzy widmo częst. przestrzennych, charakterystyczne dla danego sygnału optycznego. W najprostszym przypadku operację przekształcenia Fouriera przeprowadza zwykła soczewka, w jej płaszczyźnie ogniskowej otrzymuje się rozkład widma; powstaje ono z prędkością światła i równocześnie dla wszystkich punktów obrazu; daje to dużą przewagę metod opt. nad metodami cyfrowymi, w których przetwarzanie następuje sekwencyjnie. Zgodnie z o.f. proces tworzenia obrazu jest dwustopniowy — w płaszczyźnie ogniskowej powstaje widmo częst. przestrzennych przedmiotu, a w płaszczyźnie obrazowej, po kolejnym przekształceniu Fouriera powstaje obraz; dzięki temu można wpływać na obraz, modyfikując jego widmo częst. przestrzennych przez umieszczenie odpowiednich filtrów w płaszczyźnie ogniskowej. Jednym z popularniejszych filtrów jest hologram widma obiektu, który nosi nazwę hologramu Fouriera. Jest on wykorzystywany w procesorach opt. do rozpoznawania obiektów. O.f. wykorzystuje formalne podobieństwo między czasowym przetwarzaniem sygnałów elektr. i przestrzennym przetwarzaniem sygnałów optycznych. Przykładem zastosowań o.f. może być dwustopniowa teoria E. Abbego powstawania obrazu mikroskopowego lub technika kontrastu fazowego wizualizacji przezroczystych obiektów mikroskopowych, oprac. przez F. Zernikego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia