opryskiwanie
 
Encyklopedia PWN
opryskiwanie,
zabieg z zakresu ochrony roślin polegający na nanoszeniu płynnego pestycydu (zawiesiny, emulsji lub roztworu) na rośliny za pomocą opryskiwacza;
dzięki ciśnieniu i specjalnej konstrukcji końcówek ciecz ulega rozdrobnieniu na kropelki o średnicy kilkudziesięciu µm, które są nanoszone na rośliny, a wysychając pozostawiają na nich osad pestycydu; opryskiwanie pozwala dokładnie pokryć rośliny preparatem, jednak powoduje duże zużycie wody; opryskiwanie cieczą stężoną (małoobjętościowe) pozwala zmniejszyć zużycie wody, ale wymaga zastosowania opryskiwaczy o specjalnej konstrukcji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia