oporność
 
Encyklopedia PWN
oporność, dawniej rezystencja,
zjawisko niepodatności drobnoustrojów chorobotwórczych (rzadziej szkodliwych owadów) na działanie skierowanych przeciwko nim preparatów, np. chemioterapeutyków;
rozróżnia się oporność wrodzoną (naturalną, pierwotną), gdy organizm wyjściowo jest niewrażliwy na lek (poprawnie jest to niewrażliwość), oraz oporność nabytą — powstającą w wyniku uzyskania przez komórkę nowej właściwości; przyczyną powstania oporności nabytej są zmiany w materiale genetycznej w wyniku mutacji lub uzyskania nowej informacji przez m.in. transdukcję, transformację lub koniugację, następnie uwidacznia się cecha oporności i, ostatecznie, następuje selekcja pokoleń opornych; jednym z czynników selekcyjnych jest niewłaściwe stosowanie leków (zbyt niskie stężenia lub za krótki czas działania); coraz większe znaczenie ma też powszechne stosowanie środków dezynfekcyjnych w gospodarstwach domowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia