oligofrenopedagogika
 
Encyklopedia PWN
oligofrenopedagogika
[gr. olígos ‘mały’, phrḗn ‘umysł’, paidagōgikḗ ‘świadoma działalność wychowawcza’],
dział pedagogiki specjalnej zajmujący się problematyką wychowania i kształcenia dzieci o obniżonej sprawności umysłowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia