octowa fermentacja
 
Encyklopedia PWN
octowa fermentacja,
enzymatyczny proces utleniania alkoholu etylowego do kwasu octowego;
katalizowana przez enzymy wytwarzane gł. przez bakterie octowe Acetobacter; zachodzi także jako proces uboczny podczas innych przemian fermentacyjnych; przebiega wg ogólnej reakcji:
w warunkach naturalnych akceptorem wodoru jest tlen atmosferyczny; fermentacja octowa jest wykorzystywana w przem. produkcji octu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia