obój
 
Encyklopedia PWN
obój,
instrument muz. z grupy aerofonów stroikowych (aerofony);
prosta, koniczna rura drewniana, zakończona nieco rozszerzoną czarą głosową, zaopatrzona w otwory boczne, zamykane za pomocą klap; u wlotu instrumentu jest osadzony stroik podwójny; o. wykształcił się w poł. XVII w. i wkrótce rozpowszechnił w Europie; system klap, wprowadzony w XVIII i udoskonalony w XIX w., rozszerzył znacznie techn. możliwości gry na o.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Obój rys. B. Wróblewski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia