norma społeczna
 
Encyklopedia PWN
norma społeczna,
socjol. zasady określające funkcjonowanie jednostki w obrębie grupy lub społeczeństwa;
normy społecznej jednostka uczy się w procesie socjalizacji; normy społeczne mogą mieć charakter formalny (są jasno skodyfikowane i spisane) lub nieformalny (obowiązują w sposób zbliżony do obowiązywania obyczaju); przestrzegania norm formalnych strzegą wyspecjalizowane instytucje, norm nieformalnych — nacisk społeczny i opinia publiczna; nieprzestrzeganie norm społecznycha łączy się ze stosowaniem sankcji (kar).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia