non troppo
 
Encyklopedia PWN
non troppo
[wł.],
non tanto,
muz. niezbyt, nie zanadto, nie za wiele;
określenie w partyturze utworu muzycznego, podawane łącznie z innymi, np. non troppo allegro — niezbyt szybko.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia