nieużytki rolne
 
Encyklopedia PWN
nieużytki rolne,
obszar niezagospodarowany, trwale lub czasowo nieużytkowany rolniczo;
za nieużytki rolne są uznawane: bagna, wydmy, lotne piaski, jary, skały, tereny zdewastowane; występują tam gleby marginalne, o niskiej produktywności, co jest powodem ich wyłączenia z użytkowania rolniczego; w Polsce zajmują powierzchnię ok. 2,4 mln ha (13% zasobów gleb).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia