niedowidzenie
 
Encyklopedia PWN
niedowidzenie, ambliopia,
med. obniżenie ostrości wzroku nie dające się poprawić szkłami korekcyjnymi;
przyczyną niedowidzenia mogą być: nieskorygowane wady wzroku lub zaburzeń percepcji bodźców wzrokowych (np. zmiany w siatkówce, nerwie wzrokowym, plamce żółtej), zmniejszenie przejrzystości układu opt. oka (np. zmętnienie rogówki, soczewki w wyniku bielma lub zaćmy), nieprawidłowe ustawienie oczu (zez), uszkodzenia włókien nerwów wzrokowych lub kory wzrokowej (ubytki widzenia w różnych częściach pól widzenia, zależnie od miejsca uszkodzenia).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia