niedociśnienie krwi
 
Encyklopedia PWN
niedociśnienie krwi, hipotonia,
med. obniżenie ciśnienia tętniczego krwi poniżej 100/60 mm Hg;
rozróżnia się niedociśnienie krwi samoistne (pierwotne), gdy nie udaje się ustalić przyczyny, i wtórne będące objawem innej, często przewlekłej choroby (zaburzenia rytmu serca, niewydolność krążenia, zwężenie aorty, zaburzenia hormonalne); objawy: osłabienie, senność, męczliwość, zaburzenia koncentracji, bóle głowy, szum w uszach, zawroty głowy, mroczki przed oczami, ziębnięcie rąk i stóp; objawy niedociśnienia krwi łagodzi: prawidłowa podaż płynów (2–2,5 l/dobę), zwiększone spożycie soli, aktywność fiz., unikanie obfitych posiłków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia