neotektoniczne procesy
 
Encyklopedia PWN
neotektoniczne procesy, neotektonika,
geol. procesy tektoniczne przejawiające się w najpóźniejszych okresach geol., gł. w neogenie i czwartorzędzie;
część powstałych w wyniku tych procesów form rzeźby terenu zaznacza się do tej pory na powierzchni Ziemi, co pozwala na wykorzystywanie w badaniach procesów neotektonicznych metod geomorfologicznych (np. badania powierzchni zrównania i ich deformacji, badania tarasów mor. i rzecznych oraz ich zmian); wśród procesów neotektonicznych wyróżnia się niekiedy procesy współcz., przypadające na mniej więcej ostatnie 100 lat; przebieg tych procesów i efekty ich działalności mogą być badane za pomocą przyrządów pomiarowych, gł. geod. i geofiz.; badania te pozwalają np. na precyzyjną niwelację punktów na powierzchni Ziemi, odtworzenie mechanizmu ogniska trzęsienia ziemi, analizę anomalii magnet., pomiary wielkości strumienia cieplnego Ziemi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia