nefrologia
 
Encyklopedia PWN
nefrologia
[gr. nephrós ‘nerka’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dziedzina med. wyodrębniona z nauki o chorobach wewn., zajmująca się niechirurgicznymi chorobami nerek;
bada czynniki (różnorodne), które zaburzają ukrwienie nerek, upośledzają czynnościowo i morfologicznie ich miąższ lub, utrudniając odpływ moczu, prowadzą do niewydolności nerek (postać ostra lub przewlekła) oraz chorób nerek, jak np. zapalenie miąższu nerkowego, nadciśnienie nerkowopochodne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia