mużocja
 
Encyklopedia PWN
mużocja, Mougeotia,
rodzaj z rzędu sprzężnic obejmujący ok. 120 gat. gł. słodkowodnych glonów (z gromady zielenic), występujących na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy;
kolonie nitkowate, nierozgałęzione, utworzone z cienkich, cylindrycznych komórek zawierających płaski, prosty chloroplast; żyją we wszystkich typach zbiorników wód słodkich, tworząc watowate skupienia na dnie i w poroślach lub unoszą się przy powierzchni wody.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia