motywacja
 
Encyklopedia PWN
motywacja
[łac.],
biol. w etologii gotowość do działania lub źródło działania albo „tło” percepcji; pojęcia „motywacja” używa się także zamiennie z popędem; sytuację, gdzie co najmniej 2 popędy zostają uczynnione jednocześnie, nazywa się konfliktem motywacyjnym;
w przypadku popędów niepokrewnych, jak popęd płciowy i głód, głód i wściekłość czy strach i pragnienie, zaznacza się hierarchia popędów; w przypadku popędów antagonistycznych, jak strach i wściekłość, zachodzą 3 możliwości zachowań konfliktowych: 1. zachowania ambiwalentne — w formie (a) interferencji obu popędów albo w (b) alternacji, gdy zachowania motywowane obu popędami występują na przemian; 2. mogą też oba popędy wzajemnie się zahamować, umożliwiając dojście do głosu 3. — dotąd przez każdy z nich hamowanego, jak popęd pielęgnacji ciała, który w tej sytuacji ujawnia się jako działanie przerzutowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia