monochromatyczność promieniowania
 
Encyklopedia PWN
monochromatyczność promieniowania,
termin używany na określenie promieniowania elektromagnetycznego o jednej, ustalonej częstotliwości;
promieniowanie monochromatyczne wydzielone z promieniowania o złożonym widmie w rzeczywistości charakteryzuje się tylko pewnym stopniem monochromatyczności, tj. składa się z wielu fal o częst. z pewnego przedziału; m.p. jest tym większa, im mniejsza jest szerokość tego przedziału; do wydzielania światła monochromatycznego ze światła o widmie złożonym służą filtry opt., a w szczególności monochromator; źródłem promieniowania monochromatycznego są lasery.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia