mięśniowy układ
 
Encyklopedia PWN
mięśniowy układ, umięśnienie, muskulatura,
zespół mięśni biorących udział w wykonywaniu ruchów przez cały organizm lub narządy.
U większości niższych tkankowców ma postać wora skórno-mięśniowego, zbud. z tkanki mięśniowej gładkiej; u stawonogów występują już wyspecjalizowane mięśnie poprzecznie prążkowane, związane ze szkieletem zewn.; układ mięśniowy kręgowców składa się z 2 części: mięśni szkieletowych (somatycznych), zbud. z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej, oraz mięśni trzewnych, które tworzy tkanka mięśniowa gładka, występujących gł. w postaci błon mięśniowych w narządach wewn., czyli trzewiach (odrębną kategorię stanowi mięsień sercowy; serce); umięśnienie szkieletowe wykazuje zarówno w rozwoju rodowym, jak i osobniczym budowę metameryczną, u wyższych zwierząt stopniowo zacierającą się (metameria).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Układ mięśniowy człowieka rys. M. Drabecka/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia