mięśni szkieletowych

Encyklopedia PWN

kurczliwe narządy zwierząt i człowieka, strukturalne i funkcjonalne podjednostki układu mięśniowego zbudowane z tkanki mięśniowej;
rodzaj tkanki zwierzęcej; jest zbudowana z komórek zdolnych do kurczenia się, odgrywa więc podstawową rolę we wszystkich ruchach.
mięśniowy układ, umięśnienie, muskulatura,
zespół mięśni biorących udział w wykonywaniu ruchów przez cały organizm lub narządy.
tężyczka, tetania, spazmofilia,
zespół objawów zależny od niedoboru wapnia (gł. zjonizowanego) przejawiający się napadami tonicznych skurczów mięśni szkieletowych, z zachowaną świadomością;
elektrodiagnostyka
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, diagnōstikós ‘umiejący rozpoznawać’, ‘rozpoznawczy’],
med. metoda diagnostyczna wykorzystywana do badania pobudliwości mięśni i nerwów, przewodnictwa nerwowego i połączenia nerwowo-mięśniowego;
miofibryle
[gr.-łac.],
włókienka kurczliwe,
anat. kurczliwe elementy włókna mięśniowego mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego (w komórkach mięśni gładkich miofibryle nie występują);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia