mezofity
 
Encyklopedia PWN
mezofity
[gr. mésos ‘środkowy’, phytón ‘roślina’],
bot. rośliny lądowe żyjące na siedliskach umiarkowanie zaopatrzonych w wodę;
zajmują stanowisko pośrednie między roślinami rosnącymi w innych warunkach zaopatrzenia w wodę i zaliczanymi do kserofitów lub higrofitów; do mezofitów zalicza się większość roślin uprawnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia