meteorytyka
 
Encyklopedia PWN
meteorytyka
[gr.],
nauka zajmująca się badaniem meteorytów, ich składu chem. i mineralnego, tekstury, struktury, właściwości fiz. oraz wieku (bezwzględnego, datowanie izotopowe);
obejmuje również badania kraterów meteorytowych oraz wszelkich zjawisk związanych ze spadkiem meteorytów na powierzchnię Ziemi, a także innych ciał niebieskich, zwłaszcza na powierzchnię Księżyca; w zakres m. wchodzą zagadnienia z dziedziny planetologii, kosmomineralogii, kosmochemii, astronomii i astrofizyki; m. dostarcza informacji o istotnym znaczeniu dla formułowania teorii powstania i budowy Ziemi, jak też hipotez dotyczących genezy i ewolucji mgławicy, z której utworzył się Układ Słoneczny, warunków powstania pierwotnej materii i ciał tego układu oraz przyczyn późniejszych ich przemian.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia