metajęzyk
 
Encyklopedia PWN
metajęzyk,
log. język służący do opisywania pewnego innego języka (tzw. języka przedmiotowego), zawierający nazwy wyrażeń tego języka, nazwy właściwości tych wyrażeń oraz związków, jakie między nimi zachodzą;
tak utworzony metajęzyk można opisywać za pomocą metajęzyka wyższego stopnia; metajęzyki mogą więc tworzyć hierarchię.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia