marszałek sejmu
 
Encyklopedia PWN
marszałek sejmu,
w Polsce od końca XV w. przewodniczący izby poselskiej;
w Galicji od 1861 przewodniczący galicyjskiego Sejmu Krajowego z siedzibą we Lwowie, nosił tytuł marszałka krajowego; w Królestwie Pol. 1916–18 (okupacja niem.-austr.) przewodniczący Rady Stanu; w Polsce 1919–39 przewodniczący sejmu wybierany spośród posłów na okres kadencji sejmu, do 1935 zast. Prezydenta RP; współcześnie w Polsce przewodniczący Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów; czuwa nad tokiem prac sejmu, kieruje obradami posiedzeń sejmu; zwołuje i przewodniczy obradom Konwentu Seniorów i prezydium izby, powołuje szefa kancelarii (sejmu i senatu); od 1989 zastępuje prezydenta w przypadku wakatu tego urzędu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia