maksyma
 
Encyklopedia PWN
maksyma
[późnołac. sententia maxima ‘myśl najważniejsza’],
krótka, zwykle jednozdaniowa reguła, zasada postępowania, ogólne prawidło moralne sformułowane w sposób zwięzły i stylistycznie dobitny,
np. „mowa jest srebrem, a milczenie złotem”; jej sformułowaniu służą wyraziste środki stylu retorycznego, zwłaszcza: antyteza, paralelizm, paradoks.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia