makrosocjologia
 
Encyklopedia PWN
makrosocjologia
[gr.-łac.],
kierunek zainteresowań w socjologii (zdaniem niektórych autorów odrębny rodzaj socjologii) koncentrujący się na analizie wielkich procesów i zjawisk społ. (np. społeczeństwo globalne, klasy i warstwy społ., systemy społ. i ich zmiany, rewolucje społ.) i budowaniu na tej podstawie ogólnych teorii socjologicznych;
przeciwstawienie makrosocjologii mikrosocjologii pojawiło się w latach 30. XX w. jako reakcja na żywiołowo rozwijające się badania socjologii szczegółowych — drobiazgowe, empiryczne analizy poszczególnych zjawisk społ., małych grup społ. itd. — ignorujące lub zaniedbujące szerszy kontekst badanych zjawisk; przykładami makrosocjologii są m.in. marksizm i funkcjonalizm.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia