liczba atomowa
 
Encyklopedia PWN
liczba atomowa, liczba porządkowa, Z,
chem., fiz. podstawowa wielkość charakteryzująca i definiująca pierwiastek chemiczny, określająca jego numer kolejny (położenie) w układzie okresowym pierwiastków;
liczba atomowa jest równa liczbie protonów w jądrze atomu danego pierwiastka; liczbę atomową można wyznaczyć doświadczalnie, mierząc częstotliwość charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego danego pierwiastka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia