legalność
 
Encyklopedia PWN
legalność,
prawo zgodność aktu organu państwa lub zachowania się określonej osoby z obowiązującym prawem;
legalność formalna polega na zgodności formalnej z prawem obowiązującym, legalność materialna na zgodności merytorycznej z intencjami prawa; kontrola legalności aktów organów państwa jest ważnym narzędziem zachowania praworządności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia