lateralizacja
 
Encyklopedia PWN
lateralizacja
[łac. lateralis ‘boczny’],
psychol. czynnościowa asymetria ciała ludzkiego (także niektórych zwierząt), wyrażająca się większą sprawnością narządów (ręka, noga, oko) położonych po jednej (prawej lub lewej) stronie ciała;
u większości ludzi przeważa sprawność prawej strony, związana z dominacją lewej półkuli mózgu; niekiedy lateralizacja zaznacza się w sposób skrzyżowany, prawo-lewy (np. przewagę funkcjonalną u tego samego osobnika zyskuje prawe oko, lewa ręka i prawa noga); lateralizacja kształtuje się stopniowo w toku rozwoju osobniczego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia