kwazicząstki
 
Encyklopedia PWN
kwazicząstki, quasi-cząstki,
fiz. nośniki wielkości dynamicznych, m.in. energii, pędu, elementarnych wzbudzeń substancji (np. kryształu, cieczy) w pobliżu stanu podstawowego;
zasadnicza różnica między kwazicząstkami a zwykłymi cząstkami polega na tym, że do istnienia kwazicząstek jest konieczny ośr., w którym są one nośnikami jego ruchu, nie będąc elementami jego struktury; kwazicząstkami są np. fonon, ekscyton.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia