kuźnica
 
Encyklopedia PWN
kuźnica, hamer, ruda,
zespół warsztatów dawnego zakładu hutniczego, składający się w zasadzie z dymarki, hamerni (warsztatu obróbki metali z młotem mechanicznym i kowadłem), pieca kowalskiego i niekiedy także stępy do rozdrabniania rudy;
warsztaty te były poruszane energią wodną; w Polsce kuźnice były upowszechnione od przełomu XIII i XIV w.; prowadzone przez kuźników, stanowiły do XVIII w. przeważający typ zakładu hutniczego; w XVI w. najwięcej kuźnic znajdowało się w Zagłębiu Staropolskim i w okolicach Częstochowy.
Bibliografia
B. Zientara Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego. XIV–XVII wiek, Warszawa 1954.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia