kura domowa
 
Encyklopedia PWN
kura domowa, Gallus domesticus,
ptak użytkowy, pochodzący od kura bankiwa (wg Ch.R. Darwina) lub wymarłych azjat. kur z rodzaju Gallus.
Udomowiony prawdopodobnie w Chinach ok. 2500 p.n.e., w Europie znany od V w., obecnie rozpowszechniony na całym świecie (ok. 96% pogłowia drobiu). Wytworzono liczne rasy kur domowych: nieśne (m.in. leghorny) o masie ciała 2,2–2,7 kg, ogólnoużytkowe (m.in. zielononóżki kuropatwiane, rodajlendy, new-hampshire, sussex) o masie ciała 2,0–2,5 kg oraz ciężkie (m.in. cornish i white rock); istnieją również rasy amatorskie (np. ozdobne bantamki oraz bojowce — używane do walk kogutów). Obecnie do produkcji służą gł. wyselekcjonowane mieszańce różnych ras (zestaw jest tajemnicą hodowcy), przekazujące potomstwu swoje cechy. W Polsce typ nieśny reprezentują kury Astra L (biała skorupa jaj) i Astra S (brunatna skorupa jaj) znoszące 260–280 jaj rocznie, typ mięsny — kury Astra B, 140–160 jaj rocznie, 7–tygodniowe brojlery osiągają masę ciała 1,6–1,8 kg. Pierze kur jest twarde, mało sprężyste, nie zawiera puchu i jest mniej cenione niż pierze gęsi i kaczek.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia