drobiarstwo
 
Encyklopedia PWN
drobiarstwo,
gałąź produkcji zwierzęcej zajmująca się hodowlą, chowem i użytkowaniem drobiu.
Rozwój współczesnego drobiarstwa jest związany z rozpowszechnieniem aparatów wylęgowych, pozwalających na uniezależnienie produkcji od pory roku; nauka żywienia umożliwia utrzymywanie drobiarstwa w oderwaniu od środowiska naturalnego, zdobycze genetyki — wykorzystanie potencjału produkcyjnego ptaków. Chów drobiu ma charakter przem.; istnieją fermy liczące nawet setki tysięcy ptaków, utrzymywanych w pomieszczeniach zamkniętych lub w klatkach, sztucznie ogrzewanych i oświetlanych z całkowicie zautomatyzowanymi urządzeniami do obsługi ptaków (karmienie, pojenie, zbiór, segregacja i pakowanie jaj, usuwanie odchodów); drób jest żywiony przem. mieszankami pasz, zawierającymi wszystkie niezbędne składniki pokarmowe. Produkcja jaj w Polsce wynosi ok. 9 mld sztuk (2002), a mięsa drobiowego — 1130 tys. ton (2002); największymi producentami jaj i mięsa na świecie są USA i Chiny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia