kulomb
 
Encyklopedia PWN
kulomb, C,
jednostka ładunku elektrycznego w układzie SI;
jest to ładunek elektr. przepływający w czasie 1 s przez powierzchnię, gdy prąd elektr. płynący przez tę powierzchnię wynosi 1 A; 1 C = 1 A · 1 s; nazwa od nazwiska Ch.A. Coulomba.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia