korelacja elektronowa
 
Encyklopedia PWN
korelacja elektronowa,
wzajemna zależność ruchu elektronów w układach wieloelektronowych (atomach, cząsteczkach, metalach);
uwzględnienie korelacji elektronowej jest niezbędne do poprawnego opisu m.in. dysocjacji cząsteczek homojądrowych, oddziaływań międzycząsteczkowych; wyjaśnienie nadprzewodnictwa tworzeniem się par Coopera opiera się na założeniu silnej korelacji elektronowej.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia