kontrastowość
 
Encyklopedia PWN
kontrastowość,
fot. właściwość materiałów światłoczułych lub cecha procesów obrazowania charakteryzująca sposób, w jaki różnice jasności powierzchni (luminancji) fotografowanego oryginału są odtwarzane w obrazie fot. lub opt., lub też sposób, w jaki te różnice są przenoszone do końcowego obrazu w całym procesie obrazowania k. (reprodukcji tonalnej);
kontrastowość jest wyrażana przez nachylenie krzywej charakterystycznej względem osi poziomej, najczęściej zaś liczbowo jako współczynnik kontrastowości, tj. wartość tangensa kąta jej nachylenia; wartości współczynnika kontrastowości > 1 wskazują, że kontrastowość w obrazie wzrosła w stosunku do oryginału, a wartość współczynnika kontrastowości < 1 — że zmalała.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia