kompartymentacja komórki
 
Encyklopedia PWN
kompartymentacja komórki, przedziałowość komórki,
biol. podział komórki eukariotycznej za pośrednictwem błon lipoproteinowych na odrębne pod względem strukturalnym i funkcjonalnym obszary, zwane kompartmentami lub przedziałami;
przykładem kompartmentacji komórki jest np. jądro komórkowe, zespół wszystkich mitochondriów komórki, aparat Golgiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia