komisarz
 
Encyklopedia PWN
komisarz
[łac.]:
1) w dawnej Polsce osoba powoływana przez króla lub delegowana przez sejm do wykonania określonych czynności, np. podpisania traktatu;
2) od 1638, po odebraniu samorządu Kozakom, osoba stojąca na ich czele, mianowana przez hetmana;
3) od 1764 członek powołanych przez sejm komisji skarbowychkomisji wojskowych;
4) Komisarz Rządu na m. stołeczne Warszawa, 1928–39 organ administracji ogólnej powołany do czasu unormowania przez ustawę ustroju samorządu stolicy;
5) wg ustawy z 1990 O samorządzie gminnym prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody powołuje komisarza rządowego w przypadku braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gmin lub powiatu (tzw. zarząd komisaryczny);
6) urzędnik do specjalnych zadań, delegowany na stałe lub czasowo do sprawowania władzy w imieniu władz najwyższych;
7) stopień służbowy w policji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia