klimatologia
 
Encyklopedia PWN
klimatologia
[gr. klíma ‘nachylenie’, ‘szerokość geograficzna’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka przyrodnicza, dział geografii fizycznej, zajmujący się badaniem klimatu w różnych skalach czasowych i przestrzennych, na tle i w powiązaniu z innymi elementami środowiska geograficznego (meteorologia);
zajmuje się badaniem procesów fizycznych kształtujących klimat i wpływem czynników geograficznych na przebieg tych procesów (klimatologia ogólna lub fizyczna), opisem klimatów różnych obszarów kuli ziemskiej i ich klasyfikacją (klimatologia regionalna), badaniem klimatu w minionych epokach geologicznych i historycznych (paleoklimatologia), przewidywaniem przyszłych zmian klimatu, wykorzystywaniem danych klimatycznych w praktycznej działalności człowieka (klimatologia stosowana obejmuje bioklimatologię; i klimatologię techniczną).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia