klimatyczne strefy
 
Encyklopedia PWN
klimatyczne strefy,
największe jednostki w podziałach klimatycznych świata, stanowiące obszar, w którym panują podobne warunki makroklimatyczne;
układają się w przybliżeniu w postaci równoleżnikowych pasów; wyróżnia się strefy klimatyczne (według W. Okołowicza): równikową, zwrotnikową, podzwrotnikową, umiarkowaną, okołobiegunową.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia