kaplica grobowa
 
Encyklopedia PWN
kaplica grobowa,
budowla wolno stojąca na cmentarzu lub połączona z kościołem, mieszcząca najczęściej kilka grobów;
cmentarne k.g. są zwykle dwupoziomowe, z kryptą w dolnej kondygnacji, górna pełni niekiedy funkcje liturgiczne, jeżeli znajduje się w niej ołtarz; specyficzną grupę na ziemiach pol. tworzą k.g. zapoczątkowane przez Kaplicę Zygmuntowską, naśladowaną do połowy XVII w. (Bejsce, Staszów); k.g. w monumentalnej odmianie przybiera formę mauzoleum.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia