kamień budowlany
 
Encyklopedia PWN
kamień budowlany,
materiał (budowlane materiały kamienne) przeznaczony do wytwarzania kamiennych elementów budowlanych, kruszyw i mączek kamiennych (używanych jako wypełniacze);
k.b. stosuje się: 1) jako materiał przenoszący obciążenie na fundamenty, ściany nośne, podpory mostowe itp.; 2) do celów wykończeniowych (płyty, elementy profilowe), m.in. do licowania ścian lub podłóg odpornych na ścieranie; 3) do budowy dróg (podsypki, krawężniki); 4) jako kruszywo do betonów i zapraw; beton bywa zw. sztucznym k.b.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia