jednostka transakcyjna
 
Encyklopedia PWN
jednostka transakcyjna,
ekon. minimalna liczba papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem transakcji na giełdzie;
najczęściej jednostką transakcyjną jest jeden papier wartościowy, ale dla zwiększenia płynności rynku niekiedy jednostka transakcyjna obejmuje większą liczbę papierów wartościowych, co ułatwia zawieranie dużych transakcji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia