jednostka transakcyjna
 
Encyklopedia PWN
jednostka transakcyjna,
ekon. minimalna liczba papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem transakcji na giełdzie;
najczęściej jednostką transakcyjną jest jeden papier wartościowy, ale dla zwiększenia płynności rynku niekiedy jednostka transakcyjna obejmuje większą liczbę papierów wartościowych, co ułatwia zawieranie dużych transakcji.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia