jądrowe modele
 
Encyklopedia PWN
jądrowe modele,
uproszczenia, schematy teoret. służące do przybliżonego opisu struktury jądra atomowego i jego właściwości;
każdy z nich pozwala z reguły opisać tylko pewną grupę faktów. Modele jądrowe dzielą się na 2 podstawowe grupy: modele opisujące własności i zjawiska kolektywne jąder (np. ich rozmiary, drgania, ruch obrotowy), świadczące o dużej współzależności ruchu poszczególnych nukleonów w jądrze, oraz modele opisujące własności jednocząstkowe (np. spiny i momenty magnet. jąder o nieparzystej liczbie protonów lub neutronów), świadczące jednocześnie o dużym stopniu niezależności tych ruchów od siebie. Przykładem modelu kolektywnego jest model kroplowy, wykorzystujący analogię między jądrem a kroplą cieczy; pozwala on opisać m.in. rozmiary jąder oraz energię ich wiązania. Przykładem modelu jednocząstkowego jest model powłokowy, przyjmujący, że nukleony (oddzielnie protony i oddzielnie neutrony) poruszają się niezależnie od siebie w uśrednionym potencjale jądr. tworząc powłoki, podobnie jak elektrony w atomie; pozwala on wyjaśnić m.in. wyjątkową trwałość tzw. jąder magicznych (tj. o zamkniętych powłokach protonowych lub neutronowych). Obecnie są stosowane często modele złożone (np. model uogólniony) będące pewnym połączeniem modeli prostych oraz pozwalające opisać jednocześnie wiele własności jąder.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia