interferometria holograficzna
 
Encyklopedia PWN
interferometria holograficzna,
optyczna metoda pomiarowa, wykorzystująca zjawisko interferencji fal oraz technikę zapisu holograficznego (holografia) do badania stanu powierzchni, odkształceń, wykrywania wad materiałów (mikropęknięć), naprężeń i in. wielkości fizycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia