inicjał
 
Encyklopedia PWN
inicjał
[łac.]:
1) początkowe litery imienia oraz (lub) nazwiska;
2) pierwsza litera tekstu lub jego partii (np. rozdziału), wyróżniająca się wielkością, barwą, często ozdobna: ujęta w pole (np. owal, kwadrat) lub ujmująca ilustrację, ornament; stosowany od V w., współcześnie zwłaszcza w publikacjach artyst.; w rękopisach i pierwszych inkunabułach wykonywany ręcznie, od ok. 1470 odbijany wraz z kolumną druku.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Adoracja Dzieciątka, miniatura w Mszale Erazma Ciołka, pocz. XVI w. fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Gall Anonim, Kronika. Rękopis z XIV w.fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Gracjan, Dekret Gracjana, XIII w. — Biblioteka Katedralna, Gnieznofot. W. Kryński/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia