iloraz inteligencji
 
Encyklopedia PWN
iloraz inteligencji, ang. Intelligence Quotient Wymowa (IQ Wymowa),
psychol. globalny wskaźnik (miara) poziomu inteligencji;
w ujęciu klas. (zaproponowanym przez W. Sterna) zastosowanym w badaniach rozwoju umysłowego dzieci, stosunek wieku umysłowego (obliczonego na podstawie wyników badania testowego) do wieku życia, pomnożony przez 100; iloraz inteligencji jest wyższy lub niższy od 100, zależnie od tego, czy osiągnięty przez dziecko wiek umysłowy jest wyższy czy niższy od jego wieku kalendarzowego (życia); w testach inteligencji dla dorosłych (współcześnie także wielu testach dla dzieci) iloraz inteligencji wyznacza się na podstawie procedury porównania wyniku badania testowego, osiągniętego przez daną osobę, z rozkładem wyników w populacji, do której ta osoba należy; iloraz inteligencji w danej populacji ma rozkład normalny (ze średnią 100), a większość wyników mieści się w przedziale 85–115.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia