identyfikacja
 
Encyklopedia PWN
identyfikacja
[łac. identificare ‘utożsamiać’],
filoz. określenie przynależności określonego konkretnego, indywidualnego bytu do gatunku lub rodzaju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia