hierarchia społeczna
 
Encyklopedia PWN
hierarchia społeczna,
pojęcie utożsamiane z usytuowaniem w układzie wyższości–niższości jednostek, pozycji, ról lub kategorii społecznych;
do gł. kryteriów usytuowania w hierarchii społecznej należą: wyznaczniki materialnego statusu (posiadanie wysoko cenionych dóbr, wielkość dochodów, stan zamożności), zakres władzy oraz prestiż społ.; innymi kryteriami są: poziom wykształcenia, styl życia, wzory konsumpcji, korzystanie z dóbr wysokiej kultury; jedną z form hierarchii społecznej jest stratyfikacja społeczna; w społeczeństwach przednowoczesnych hierarchia społeczna była często usankcjonowana prawnie jako hierarchia stanów lub kast, do których przynależność jednostka dziedziczyła, nie mogąc jej zmienić bez względu na osobiste osiągnięcia.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia