grób
 
Encyklopedia PWN
grób,
archeol. miejsce pochówku zmarłego;
jedno ze źródeł archeol., dostarczających cennych informacji związanych z różnicami w sposobie chowania zmarłych oraz częstymi dawniej praktykami wyposażania grobu zmarłego w przedmioty użytkowe, broń, ozdoby itp.; niektóre kultury archeol. otrzymały nazwy od szczególnie charakterystycznych form grobów (np. kultura grobów jamowych). Groby dzieli się ogólnie na groby płaskie (niewidoczne na powierzchni ziemi) i groby kurhanowe; oprócz grobów jednostkowych występują groby rodzinne i groby rodowe; w zależności od obrządku grzebalnego rozróżnia się: groby szkieletowe, wśród nich m.in. takie, w których zwłoki wraz z wyposażeniem składano wprost do jamy grobowej; oraz groby megalityczne; groby ciałopalne, wśród nich groby popielnicowe, w których prochy zmarłego (nieraz z resztkami stosu), umieszczone w urnie, zakopywano wraz z wyposażeniem, oraz groby bezpopielnicowe lub jamowe — w których szczątki zmarłego umieszczano bezpośrednio w ziemi lub w woreczkach z materiałów organicznych. Z innych form grobów na uwagę zasługują m.in.: egipskie mastaby, piramidy i groby skalne; mykeńskie groby komorowe, szybowe i kopułowe (np. Grób Agamemnona); etruskie grobowce kopułowe; rzym. katakumby i kolumbaria.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia