granica celna
 
Encyklopedia PWN
granica celna,
ekon. granica obejmująca terytorium, na którym obowiązują jednolite przepisy celne;
granice celne pokrywają się zwykle z granicami państw; w razie zawarcia unii celnej granica celna obejmuje obszar państw, które ją zawarły.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia