celna unia
 
Encyklopedia PWN
celna unia,
ekon. połączenie, na podstawie umowy, 2 lub więcej państw w jedno terytorium celne;
zawarcie unii celnej oznacza zniesienie ceł i innych ograniczeń w obrotach handlowych pomiędzy państwami wchodzącymi w jej skład oraz ustanowienie jednolitej taryfy celnej w stosunku do krajów trzecich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia